Privacyverklaring

 

MijnEetwijzer respecteert de privacy van haar klanten. Deze verklaring geeft aan welke informatie wij van u vragen en hoe MijnEetwijzer met uw informatie omgaat.

 

Als u een bestelling wilt plaatsen, dan vraagt MijnEetwijzer u om uw naam en e-mailadres in te vullen. Er is een geldig e-mailadres nodig, zodat wij u de juiste informatie kunnen sturen met betrekking tot de afhandeling van uw bestelling.

 

Voor het plaatsen van uw bestelling zijn uiteraard uw persoonlijke gegevens vereist, zoals uw naam en adres en - noodzakelijkerwijs - de namen en adressen van degenen voor wie uw bestelling bestemd is.

 

Waar nodig zullen wij de door u verstrekte informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarwisseling van mijneetwijzer.nl.

 

Om andere dan wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij uw informatie nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

MijnEetwijzer zal in redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u gegeven informatie te voorkomen. Onze businesspartners die toegang hebben tot de door u verstrekte informatie, zoals vormgevers en drukkers, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar in deze verklaring wordt verwezen.