Algemene voorwaarden

 

1. Opdrachtaanname

Alle opdrachten worden volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling bij MijnEetwijzer.


2. Auteursrecht

Het auteursrecht voor idee en vormgeving van de (W)eetwijzers berust uitsluitend bij MijnEetwijzer.

 

3. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MijnEewijzer blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

 

4. Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

 

5. Garantie

Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de opdrachtgever gegeven opdracht, kenbaar te worden gemaakt. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.